Námořní doprava

Nekonečná plocha světových oceánů pokrývá většinu naší planety a přirozeně spojuje kontinenty. Námořní přeprava tedy od pradávna hraje klíčovou roli v mezinárodním obchodě. Při obchodování se zámořím se nemusíte spoléhat na výlučně leteckou přepravu, která může být v jistých parametrech drahá a náročná. Pro Vaše zájmy zajišťujeme přepravu zásilek i námořní cestou. Vaše zboží můžeme přepravovat v ucelených námořních kontejnerech FCL (FCL = Full Container Load) pro jednoho konkrétního příjemce, nebo se podílíme na přepravách menších zásilek LCL (LCL = Less Container Load) pro více odesílatelů i příjemců. Tím pro Vás vytváříme skutečně variabilní prostor pro využití tohoto druhu dopravy.

Na základě individuální konzultace najdeme nejjednodušší a nejrychlejší řešení. Zohledňujeme nejen velikost Vaší zásilky, ale i podmínky, které musí být při přepravě zachovány (křehkost, snížená teplota, a další). A samozřejmě se postaráme o veškerou průvodní dokumentaci. Zajistíme celou cestu přímo z Vaší výrobny až k rukám příjemce na druhém konci světa.

Ze skladu v Tuchoměřicích jsou pravidelně odesílány zásilky do Hamburku k další přepravě ve sběrných kontejnerech. Garantujeme hladký a efektivní průběh odbavení zámořských zásilek v severoněmeckých přístavech (Hamburk, Brémy/Bremerhaven, Cuxhaven) či v ARA-přístavech. Díky dlouholeté spolupráci jsme si vybudovali dobré vztahy s rejdaři, silničními a železničními dopravci. Víme, jaké postupy a procedury očekávat u terminálů či celních agentur. Naše veškeré zkušenosti Vám dáváme kdykoli k dispozici. Jako doplňkovou službu nabízíme – a doporučujeme – zprostředkování přepravního pojištění zásilek.

nyylo_web2