Služby

Jsme specialisty na dopravu. S dlouholetou zkušeností se zabýváme přepravou v rámci území České republiky, ale i mezinárodními spoji. Dokážeme pro Vaši firmu navrhnout a zrealizovat přepravu jakéhokoli zboží.

V jakémkoli rozsahu můžeme nabídnout cesty:

  • silniční
  • železniční
  • námořní
  • letecké

Přesně na míru Vašim potřebám i povaze přepravovaného zboží sestavíme nejbezpečnější a nejefektivnější cestu. Jednotlivé druhy přepravy vhodně kombinujeme. Vždy tak, aby na sebe jednotlivé úseky plynule navazovaly a nedocházelo k prodlevám.

Silniční doprava je zatím nejužívanějším odvětvím. Bezpečně provede Vaše zboží celou Evropou bez nutnosti překládky.  Železniční doprava si získává na oblibě především díky maximálnímu využití času v přepravě. Na rozdíl od řidičů není limitovaná přestávkami ani dopravní zácpou. Navíc je v současné době prosazována pro příznivé ekologické hledisko. Námořní doprava je ideální cestou pro malé i objemné zásilky. Vybudovali jsme si velmi dobré vztahy s rejdaři a dokážeme pro vás zajistit jakkoli velký (ale i malý) prostor na jejich lodích. V nabídce nesmí chybět ani letecká doprava. Nejrychlejší a nejsnazší způsob pro doručení dokumentů, náhradní dílů či jiných důležitých objektů.

Pro zajištění bezpečné přepravy Vašeho zboží máme k dispozici veškerou moderní balící a fixovací techniku. Podle velikosti zásilky můžeme využít malá vozidla, nákladní, kontejnery, ale i zvlášť upravené přepravní obaly.

Veškeré služby poskytujeme jako komplexní řešení. Postaráme se nejen o samotnou dopravu, ale zároveň o veškeré potřebné průvodní dokumentace a povolení.